ลงทะเบียนแบบบุคคล

ระบบได้ปิดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บเรียบร้อยร้อยแล้ว ท่านนักวิ่งสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ได้ด้วยตัวท่านเองในวันที่ 22 กพ. 63 บริเวณจุดปล่อยตัว วัดพวงมาลัย และวันที่ 23 กพ. 63 ก่อนเวลาปล่อยตัวนักกีฬา

*
*
*
รับเสื้อที่งาน
  • วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-20.00 น. รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ณ บ้านนกโฮมสเตย์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 02.30-05.55 น. รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ณ วัดพวงมาลัย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
หมายเหตุ
  • เมื่อคุณสมัครผ่านระบบ online และแนบเอกสารการโอนเงินผ่านช่องทางที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณนำเอกสารมารับอุปกรณ์การวิ่งตามสถานที่ ที่กำหนดไว้ หากกรณีให้จัดส่ง คณะผู้จัดจะดำเนินส่งให้ก่อนวันงานประมาณ 1 สัปดาห์
  • หากสมัครแล้ว ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี
  • รูปภาพที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์นี้ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากของจริงบ้าง ท่านไม่สามารถนำมาเรียกร้องใดๆ ได้ทุกรณี